VEX 123

 

VEX GO

 

VEX IQ

 

VEX EXP

 

VEX V5

 

ROBOTIKA

Robotické sady jako podpora výuky technických oborů ve školách.

Polytechnika rozvíjí u žáků jemnou motoriku, kreativitu při hledání alternativních řešení, jejich tvůrčí schopnosti, představivost i fantazii. Mimo to si žáci při práci ve skupinách zdokonalují své sociální a komunikační dovednosti, učí se sdílet myšlenky a zpětně hodnotit svou činnost a postupy.